Isu-isu Sentral dalam Pemikiran Islam Liberal

Pendahuluan Istilah “Islam Liberal” pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder dan Charles Kurzman. Binder menggunakan istilah ‘Islamic Liberalism’, sementara Kurzman memakai istilah ‘Liberal Islam’. Secara tersirat kedua-duanya mempercayai bahawa Islam itu banyak; ‘Islam Liberal’ adalah salah … Continue reading “Isu-isu Sentral dalam Pemikiran Islam Liberal”